Dr. Javier Bassas > La teva pell > Carcinoma Basocel·lular (càncer de pell)

Dermatología

Patologies i tractaments dermatològics

Patologies

Carcinoma Basocel·lular (càncer de pell)

El carcinoma basocel·lular és un tipus de càncer de pell que s'origina a les cèl·lules basals de l'epidermis; es desenvolupa a les zones on hi ha fol·licles pilosebacis. Es tracta del tumor maligne més freqüent en humans. El principal factor de risc exogen implicat en el desenvolupament d'aquest tipus de tumors és la radiació ultraviolada del sol. No obstant això, hi ha d'altres factors implicats en l'aparició del carcinoma basocel·lular, com ara factors genètics o l'exposició a radiacions ionitzants, entre d'altres. Generalment els pacients acudeixen a consulta perquè els ha aparegut 'un granet nou que no desapareix'. Acostumen a ser tumors de creixement lent que es presenten com a petites lesions sobreelevades i brillants. De vegades poden contenir pigment. També en freqüent que es presentin com a 'ferides que no cicatritzen', amb crostes i tendència al sagnat. Hi ha diversos tractaments per al carcinoma basocel·lular: extirpació quirúrgica, curetatge, electrocoagulació, crioteràpia, làser de CO2 i tractament amb imiquimod, entre d'altres. Al Centro Dermatológico Dr. Javier Bassas seleccionarem el tractament idoni en funció del subtipus histològic tumoral, el temps d'evolució de la lesió, la localització, els tractaments realitzats prèviament i les característiques de cada pacient.