Dr. Javier Bassas > La teva pell > Dermatitis Atòpica o Èczema Atòpic

Dermatología

Patologies i tractaments dermatològics

Patologies

Dermatitis Atòpica o Èczema Atòpic

La dermatitis atòpica o èczema atòpic és una malaltia cutània freqüent i recurrent, estesa per tot el món, que pot presentar-se a qualsevol edat. No obstant això, el 70-95% dels casos es produeixen abans dels 5 anys. Es caracteritza per l'aparició d'envermelliment i inflamació de la pell (èczemes) i una picor intens i prolongada. Es tracta d'una malaltia en la qual hi ha una base genètica amb una expressió variable influïda per factors ambientals. Els pacients amb dermatitis atòpica presenten una alteració de la barrera cutània; la pell mostra una pèrdua més gran d'aigua transepidèrmica i una menor hidratació de la superfície cutània. L'alteració de la barrera cutània fa que la pell sigui més susceptible a factors ambientals com irritants, al·lèrgens i microbis. El símptoma principal és la picor (pruïja) intensa. Sovint empitjora a la nit i amb la sudoració o l'ús de roba de llana. El gratament que es produeix com a conseqüència de la picor pot empitjorar les lesions i provocar una infecció. Els pacients amb dermatitis atòpica poden presentar diversos símptomes i característiques clíniques. A continuació es descriuen els més freqüents: Per al tractament de la dermatitis atòpica o èczema atòpic s'ha de realitzar una història clínica rigorosa i considerar diversos factors, entre els quals destaquen: l'edat del pacient, els tractaments realitzats prèviament, la gravetat de les lesions, la quantitat de brots anuals i les preferències i expectatives del pacient. Entre els agents farmacològics més emprats hi ha els corticoides tòpics, els immunomoduladors tòpics, els antibiòtics tòpics i orals i els antihistamínics orals. En pacients amb formes greus de dermatitis atòpica, refractàries a aquests tractaments, hi ha altres opcions com són els fàrmacs immunosupressors sistèmics de la pell (èczemes) i picor intensa i prolongada.