Dr. Javier Bassas > La teva pell > Dermatitis o Èczema De Contacte

Dermatología

Patologies i tractaments dermatològics

Patologies

Dermatitis o Èczema De Contacte

Quan la pell entra en contacte amb agents externs es poden produir molts efectes adversos. Entre ells trobem la dermatitis o èczema de contacte. Aquesta dermatitis pot ser:

1. Irritativa: responsable del 80% de les dermatitis de contacte. És resultat d'un efecte tòxic local que es produeix quan la pell entra en contacte amb determinats irritants (sabons, químics, dissolvents, àcids, àlcalis, joies, medicaments, cosmètics, roba...)

2. Al·lèrgica: representa el 20% restant. Es tracta d'una al·lèrgia que es produeix quan la pell entra en contacte amb un agent químic amb el qual la persona ja ha estat en contacte prèviament.

En ambdós casos es produeix una inflamació, enrogiment i descamació de la pell, que sol associar picor. En formes més greus poden aparèixer petites butllofes. Ens ajudem de les proves epicutànies per al diagnòstic i la identificació de la substància responsable i per orientar cap a un tipus de dermatitis o un altre. Les proves epicutànies (proves d'al·lèrgia de la pell) o patch test són les proves de referència per al diagnòstic d'aquestes dermatitis. Un cop s'identifiquen les substàncies responsables de la dermatitis, s'ha d'informar el pacient de les substància o substàncies responsables i que ell o ella haurà d'evitar. En el cas que el pacient presenti símptomes i lesions, s'instaurarà el tractament adequat.