Dr. Javier Bassas > La teva pell > Quist epidèrmic (tumors benignes)

Dermatología

Patologies i tractaments dermatològics

Patologies

Quist epidèrmic (tumors benignes)

Els quists epidèrmics són tumors benignes molt freqüents que s'originen en l'epiteli del fol·licle pilós. Acostumen a aparèixer en edats mitjanes de la vida i afecten ambdós sexes per igual. Són lesions de creixement lent, amb formats variable (entre 1 i 5 cm habitualment) i solen ser mòbils. De vegades presenten un barb central a través del qual pot sortir queratina. Ocasionalment s'inflamen i s'infecten, de manera que cal un tractament antibiòtic i drenatge. El diagnòstic és clínic. El tractament escollit en cas de quists no inflamats és l'extirpació quirúrgica, que ha d'assegurar l'extracció completa de la càpsula per tal d'evitar recidives.